About City

Ward No. 5
શ્રી રતિલાલ વરધભાઈ પટેલ
Address : પી-૫૧,અતિથિ બંગલોઝ,રેવબા ટાઉનશીપ,ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૧,૯૯૦૯૦૧૧૦૫૯


Ward No. 3
શ્રીમતી પ્રફુલ્લાબેન હર્ષદભાઈ દૂધવાલા
Address :અ-૧૦, ધનિષ્પર્ક સોસાયટી, શક્તિનાથ નજીક, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૫૭૪૦૦૭૦૦૩, ૯૮૨૪૭૦૩૧૦૬


Ward No. 1
શ્રીમતી જેનબબીબી ઝુલ્ફીકાર રાજ
Address :૫૫/૧, સંતોષી વસાહત, સબજેલ પાસે, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૪૨૬૪૩૬૪૨૧


શ્રીમતી ખેરુન્નીસા ઉસ્માન પટેલ
Address :એ/૩-૪, રોશનપર્ક, જંબુસર ચોકડી પાસે, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૮૮૬૬૦૮૦૩૪૫


શ્રી હેમેન્દ્રભાઈ એમ કોઠીવાલા
Address :ગેલાની કુવા, ઈદગાહ રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૯૩૯૭૬૩


શ્રી સલીમભાઈ અબ્દુલ્લાભાઈ અમદાવાદી
Address :એ/૩-૪, ભજજુવાલા સોસાયટી, ભરૂચ
Contact No. : ૨૪૨૯૨૨
Mobile No. : ૯૮૯૮૦૪૨૯૨૨


Ward No. 2
શ્રીમતી ફૈઝિયા મોહંમદસાદીક શેખ
Address :ઈ-૩૬૮૬, ઢાંગરાવાડ, ભરૂચ
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૭૯૬૧૯૮૬૩


શ્રીમતી મુમતાજ ઈકબાલ પટેલ
Address :એ-૧/૭૦, અરમાન બંગલોઝ આરઝુ સોસાયટીની બાજુમા, દહેજ બાયપાસ રોડ, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૯૨૪૧૫૨૨૪૦


શ્રી ઈબ્રાહિમભાઈ ઇસ્માઇલભાઈ કલકલ
Address :બાંગ્લા-૩, પ્લોટ નં. એ-10, મદીના પાર્ક, રેલ્વે ફાટક પાસે, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૧૫૨૨૪૦
શ્રી સમસાદઅલી નિસારહુશેન સૈયદ
Address :એબી ૧૩, ફૈઝપાર્ક ડુંગરી- શેરપુરા રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૨૪૬૦૦૦૯૨


Ward No. 3
શ્રીમતી ભારતીબેન નિલેષભાઈ
Address :૩૧૬૦, અયોધ્યાનગર, ગુ.હા.બોર્ડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૨૪૭૫૭૬૬૮


શ્રીનરેશચંદ્ર બાબુભાઇ સુથારવાલા
Address :૧૮૪,શએ-૧૬૬, અસૂતોષ-૩, લિંકરોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૭૧૭૬૯૫


શ્રી જયપ્રકાશ ગોપાળજી નાયક
Address :એમ-૫ ગાંગેશ્વર પાર્ક લિંકરોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૭૧૭૬૯૫


Ward No. 4
શ્રીમતી શીલાબેન ઠાકોરભાઈ વણકર
Address :૨૬/૧૫૨૯ રામનગર, ગુ.હા.બોર્ડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૦૯૦૨૮૩૨૧


શ્રીમતી મનુબેન દિલીપસિંહ રાણા
Address :૨૨૦૮, શિવકૃપા સોસાયટી, શક્તિનાથ નજીક, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૨૨૮૨૯૬૦૩૬, ૯૯૦૪૧૭૬૭૩૨


શ્રી હેમેન્દ્રકુમાર ભિખાભાઈ પ્રજાપતિ
Address :૨બી/૬ સાંઈબાબા નાગર, લીંક રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૨૪૧૯૫૮૮૮


શ્રી રાજશેખર ઈશ્વર દેશન્ન્વર
Address :૧૧/૨ આનંદમંગલ સોસાયટી, ગુજરાત ગેસ ઓફિસની પાછળ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૭૯૮૯૬૦૩૧


Ward No. 5
શ્રીમતી નીનાબેન કેતનસિંહ યાદવ
Address :૧૨-વૈકુંઠ બંગલોઝ પ્રિતમનગર સોસાયટી-૧ ની બાજુમાં, કસક, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૯૭૯૮૯૬૦૩૧


શ્રીમતી પાર્વતીબેન ઇચ્છાલાલ પરમાર
Address :વણકરવાસ, કસક, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૦૯૯૪૩૦૪૫૮


શ્રી ભરતકુમાર ધનસુખલાલ શાહ,ઉપપ્રમુખશ્રી
Address :૧૫, પ્રિયદર્શની સોસાયટી,મકતમપુર રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૫૦૪૦૪૩૧


Ward No. 6
શ્રીમતી હેમુબેન અનિલકુમાર પટેલ
Address :૨૯૫, ટેલર સ્ટ્રીટ, નવા બોરભાઠા બેટ, મકતમપુર, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : - ૯૯૨૪૦૩૩૩૯૩


શ્રીમતી હીમાબેન કેશુભાઈ શુકલ
Address :બી-૩, કુંજ રેસી પ્લાઝા, મકતમપુર રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૭૯૪૪૮૦૩૩


શ્રી મનોજકુમાર મનસુખભાઇ વસાવા
Address :૧૭, વિનય સોસાયટી, મકતમપુર રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૫૭૪૧૭૦૩૫૬
શ્રી વિજય નિરંજનભાઈ કોંટ્રાક્ટર
Address :એ/૯, નિજધામ સોસાયટી, પ્રસાદ સોસાયટી પાસે, મકતમપુર રોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૩૪૬૬૬૮


Ward No. 7
શ્રીમતી પારૂલબેન સંદીપભાઈ કાયસ્થ
Address :૨૭/૦૩, નવી વસાહત લોહરિ ગોડાઉન, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : - ૯૯૦૪૩૫૦૯૭૩


શ્રીમતી સુરભી સંજયભાઈ તમાકુવાલા,પ્રમુખશ્રી
Address :બી-૨, રઘુવીર ટેનમેંટ, કસક વિસ્તાર, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૪૨૯૧૨૭૮૧૮
શ્રી બાબુભાઇ બહેચારભાઇ વસાવા
Address :૫૨૬, બરાનપુરા, ખત્રીવાડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૯૮૨૬૬૮૫૧૫
શ્રી મુકેશભાઈ ઇશ્વરભાઇ રાણા
Address :એ/૨૪૦૫, ચીંગસપુરા, ગોલવાડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૭૮૧૬૯૪


Ward No. 8
શ્રીમતી શીતલબેન નવીનભાઈ વસાવા
Address :આલી ફળીયું, નં.૩૧૦/કે, ટેલીફોન એક્ષચેન્જની પાછળ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૬૬૬૮૫૫


શ્રીમતી હેમાબેન ચેતનભાઈ પટેલ
Address :ઈ/૩૧૮૮, આલી કાછિયાવાડ, મસાલા ફળિયું, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૨૨૮૨૯૬૦૩૬


શ્રી મનહરભાઈ મગનભાઈ પરમાર
Address :એચ/૫૯, શુભમ સોસાયટી, શંભુ ડેરી પાછળ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૫૪૨૯૧૦૯


શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ ભીખાભાઇ મિસ્ત્રી
Address :બી-191, આશુતોષ સોસાયટી-3, લીંકરોડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૪૨૭૧૧૫૭૭૭


Ward No. 9
શ્રીમતી ભારતીબેન દિપસિંગ વસાવા
Address :તાડીયા, કુકરવાડા રોડ, ભરૂચ
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૯૨૫૫૬૨૧૩૯
શ્રીમતી સીતાબેન દિનેશભાઈ મિસ્ત્રી
Address :૧૪૯૧, વેજલપુર, નૈનાચોક, ભાથીજીમંદિર સામે, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૪૨૯૨૮૨૯૦૮


શ્રી દિપકભાઈ ચીમનભાઈ મીસ્ત્રી
Address :વેજલપુર, ગામડીયાવાડ, ભરૂચ
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૪૪૭૫૧૮૧


શ્રી સતીષભાઈ કાનજીભાઈ મિસ્ત્રી
Address :વેજલપુર, માછીવાડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૨૫૫૯૪૭૫૭


Ward No. 10
શ્રીમતી ફરીદા મોઅઝઝમ બોમ્બેવાલા
Address :રૂમ નં.- સી/૧૫૪૫, લાલ બજાર, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : - ૯૯૦૪૧૭૬૫૫૬


શ્રીમતી હૂરબાનું અલ્તાફ્હુસેન મસાલાવાલા
Address :ઈ-1918, છીપવાડ, મુલતાનીવાડ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : - ૯૯૦૪૮૩૭૮૬૪


શ્રી યુસુફ મેહમુદ મલેક
Address :ઘર નં-ડી/૮૬૨/ફુરજા રોડ, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૮૨૪૧૩૧૮૮૩


શ્રી અબ્દુલરહીમ ઈબ્રાહીમ શેખ (લાલભાઇ શેખ)
Address :ઈ-૨૪૦૭, કુંજડીવાડ, જુની શાકમાર્કેટ પાસે, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૮૨૪૩૪૦૭૦૭


Ward No. 11
શ્રીમતી અંબાબેન ચીનુભાઈ પરીખ
Address :સી ૮૮૯, કેસુરમામાનો ચકલો, શાંકરી શેરી, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૮૨૩૮૨૧૯૩૩૫


શ્રીમતી વર્ષાબેન મહેશભાઈ જાદવ
Address :બી-૫૧૨, મોટાભાઈવાડ, સોનેરીમહેલ, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૭૯૧૦૯૪૮૯


શ્રી મારૂતિસિંહ તખ્તસિંહ અટોદરીયા
Address :બી-૩૧૨, દેસાઈ ફળિયા, નવાડેરા, ભરૂચ.
Contact No. : -
Mobile No. : ૯૮૭૯૧૦૯૪૮૯


શ્રી રાજેશભાઈ રામજીભાઈ ચૌહાણ
Address :૧૭૪૩, લાલબજાર, ઘડિયાળવાળ, ભરૂચ.
Contact No. :
Mobile No. : ૯૪૨૭૧૧૭૭૮૬